Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

Velkommen til Landsmøte i Stavanger 22.–25. juni!

Landsmøtet tilbyr et variert stevneopplegg. I tillegg til forhandlingsmøter blir det samlinger og...

Ungdomskvelder i Kautokeino og Masi våren 2017

Norges Samemisjon fortsetter sitt faste arbeid for ungdom i Kautokeino og Masi.

Norges Samemisjon vil gratulere det samiske folk med 100-års dagen for det første samiske landsmøtet i 1917.

Les mer...