Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Vestre Kanalkai 23
7010 Trondheim

Tlf.:     +47 73 87 62 50 eller
           +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

Endring av møte på sommerstevne 03. august

Gudstjenesten er avlyst fordi den kolliderer med annen gudstjeneste ...

Sommerstevner hver eneste helg

Alle helgene sommeren gjennom innbyr Samemisjonen til møter og gudstjenester på sommerboplassene.

Siste endringer på nettstedet