Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 73 87 62 50 eller
           +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

Program vinterstevnet i Kautokeino-området

DÁLVELOHKAMAT Guovdageaidnus 3. feb. – 28. feb. 2016 VINTERSTEVNE i KAUTOKEINO 3. feb. – 28. feb....

Skollevoll og With slutter

Administrasjonsmedarbeider Richard Skollevoll og ass. generalsekretær Thor Henrik With har sagt opp...

Siste endringer på nettstedet