Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 73 87 62 50 eller
           +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

120 år siden Samemisjonen utgav den første hele samiske Bibel

Landsomfattende innsamling ved Tromsø-biskopen og Samemisjons-stifteren J. N. Skaar gjorde det...

Flere Kautokeino-møter enn på mange år

Vinterstevnet i Kautokeino samler folk til møter 75 ganger i løpet av tre og en halv uke.

Siste endringer på nettstedet