Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 73 87 62 50 eller
           +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

Møtevirksomhet i Indre Finnmark

En rekke møter har samlet folk under Guds Ord denne høsten.

Bibelundervisning og fjelltur for mannfolk

På Nordvestlandet innbyr Samemisjonen til noe så sjeldent som en mannshelg for karfolk fra 3. vgs....