Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Vestre Kanalkai 23
7010 Trondheim

Tlf.:     +47 73 87 62 50 eller
           +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

Flere vil ha møter

Hovedkontoret har mottatt forespørsler med ønske om økt aktivitet flere steder i Norge, da særlig i...

Landsstyremedlemmene på kurs

I forbindelse med landsstyremøtet i Tromsø 22. – 23. august ble det arrangert et kurs for styrets...

Siste endringer på nettstedet