Velkommen til Samemisjonen

Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Vestre Kanalkai 23
7010 Trondheim

Tlf.:     +47 73 87 62 50 eller
           +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530

 

Ungdommer på besøk i Máze

Elever fra Fjellheim bibelskole blir med på flere møter 25.-27. april

Gleder og sorger på Barnas Stasjon i Revda

Natalia Djuzilova som leder arbeidet på Barnas Stasjon i Revda forteller dette (mars 2014):

Siste endringer på nettstedet