Oversikt over arbeidsområder

Listen under gir en oversikt over byer og områder hvor Samemisjonen har aktive lokallag som arbeider i lokalmiljøene.

Samemisjonens aktiviteter er delt inn i foreningsarbeidet i Norge, og i arbeidsområdene hvor vi prøver å "formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid", som det heter i formålsparagrafen. Denne siden presenterer arbeidsområdene, under "Organisasjon" finner du foreningene i Norge.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530