Bidrag til suppekjøkken på Kola

I samarbeid med lokale samer arbeider Norges Samemisjon med å drive et suppekjøkken for deler av den vanskeligstilte samiske befolkningen på Kolahalvøya.

Dette er et givende men krevende arbeid som koster!

Kan du bidra til arbeidet?

Gavebeløp:

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530