Velkommen til Finnmarksarbeidet

Finnmarksrådet skal bidra med råd og dåd for virksomheten i Finnmark. Det er et rådgivende organ for Landsstyret.

Virksomheten

  • Vinterstevnene og sommerstevnene er tradisjonsrike hendelser hvert år i arbeidet i Finnmark.
  • Finnmarksårsmøtet arrangerer en årlig samling der virksomheten i nordsamisk område blir drøftet.
  • Gjennom året besøker predikantene mange private hjem og reingjeterhytter med Guds Ord og bønn. Predikantene blir tatt vel imot, og ikke sjelden blir de også budsendt.
  • I Lakselv er det en forening for Samemisjonen.
  • Radio DSF sender blant annet taler og sang fra møter og stevner.

Her møter du Samemisjonen i Finnmark

(Plassering gjelder kommune, ikke alltid tettsted)

lørdag 11. november 2017

Samemisjonens høststevne i Kautokeino 3.–12.november

Dette er noe helt nytt som vi prøver i Kautokeino i høst.

[Les mer...]
 
fredag 3. februar 2017

Ungdomskvelder i Kautokeino og Masi våren 2017

Norges Samemisjon fortsetter sitt faste arbeid for ungdom i Kautokeino og Masi.

[Les mer...]
 
torsdag 26. januar 2017

Vinterstevnene 2017

De tradisjonsrike Samemisjonens vinterstevner starter i februar og holder på til mars.

[Les mer...]
 
torsdag 6. oktober 2016

Ungdomskvelder i Kautokeino og Masi Høsten 2016

Norges Samemisjon starter denne høsten opp et fast arbeid for ungdom i Kautokeino og Masi.

[Les mer...]
 
fredag 27. november 2015

Predikantpraksis i Kautokeino

Studenter fra Fjellheim bibelskole i praksisperioder flere steder i Kautokeino kommune.

[Les mer...]
 
torsdag 12. november 2015

Møtevirksomhet i Indre Finnmark

En rekke møter har samlet folk under Guds Ord denne høsten.

[Les mer...]
 
torsdag 16. juli 2015

Sommerstevnehelg med internasjonalt besøk

Flest utlendinger besøkte Aisoroaive/Sennalandet fjellkirke

[Les mer...]