Skrevet den 27.01.17 kl. 08:00

Vellykket arbeidermøte 2017

Dagene 5. – 8. januar var ansatte, ledere og frivillige samlet til inspirasjon, oppbyggelse og drøftinger. Nordlys misjonssenter bar navnet sitt med rette disse dagene. Stedet var sentrum for viktige møter og samlinger, og både det åndelige og sosiale ble godt ivaretatt. Særlig for de nyansatte ble dagene en viktig innføring i tjenesten.

Av Øyvind Fonn

Variert deltagelse

– Husker du forrige gang det var arbeidermøte i Samemisjonen? – Egentlig ikke, kanskje tre eller fire år siden? Ja, slik svarte folk da de ble spurt om forrige gang en møttes slik. På grunn av en krevende omstillingsprosess i misjonen de siste årene, har tradisjonen med arbeidermøte falt ut. Derfor inviterte man ganske bredt og tilskyndet også en del frivillige å delta. Her var derfor samlet representanter fra kretsstyre, barne- og ungdomsråd, landstyre og teologisk råd. Videre var det samlet administrasjonsarbeidere, kretssekretærer, forkynnere, mediearbeidere og fritidsforkynnere. Finnmarksarbeidet og de fleste kretsene var representert og da særlig Stavanger krets som i stor grad var vertskap for arbeidermøtet.

 

Bevisstgjøring av kallet og oppgaver

I løpet av dagene var det oppe tema som arbeidsmiljøloven, bekjennelsesskrifter og misjonsarbeidet i utvikling. Vi fikk orientering om arbeidet i Norge og på Kola, om økonomi og viktige styrevedtak. Og hele tiden god tid til spørsmål og svar. Møtene bar preg av åpenhet og felles nød for å nå ut med ordet i kretsene og på misjonsfeltene.

– Forkynnelsen av ordet er det viktigste i vårt arbeid. Vi ser at mange bryter ned bibelens ord og sier det ikke gjelder i dag. Måtte Gud hjelpe oss å fremholde Guds ord som Guds ord. Å stå frem med ordet og ikke vike, blir en oppgave mer og mer i tiden som kommer, var daglig leder Roald Gundersens klare oppfordring i sin gjennomgang av oppgaven fremover. – Hvis vi i fellesskap fra sør til nord kan følge denne linjen, skal vi engang få se resultat av det. Men vi skal gå fram med ydmykhet og ikke si: Her kommer vi! – men peke på det Guds ord sier og hva bibelen lærer.

 

Det uformelle også viktig

Noen ga uttrykk for at programmet var vel fullpakket, mens andre mente det måtte være såpass når man hadde reist langt og sjeldent fikk møte til felles orienteringer. På kjøkkenet stod et trofast team dag etter dag og leverte måltider til alles store tilfredshet. God stemning i matsalen skyldtes også at noen kunne ta ordet og dele en visjon eller en god historie. Unge medarbeidere lyttet interessert når en veteran med over 40 års tjeneste i misjonen fortalte fra en svunnen tid.

Med styrket samhold og et fornyet kall vendte arbeiderne hjem til hver sine kanskje ensomme utposter, men likevel, lettere nå enn før, å ta kontakt med personer i andre kretser eller på hovedkontoret. Arbeiderne arbeider spredt i Norges Samemisjon, men det kollegiale fellesskapet ble vesentlig styrket etter denne samlingen.

Lenker:

<- Tilbake til forrige side

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530