Samemisjonen baserer sin forkynnende virksomhet søker på invitasjoner fra prosten i Murmansk til å holde oppbyggelige møter i den østsamiske "hovedstaden" Lovozero og i gruvebyen Revda, som ligger like ved.

For å sikre at dette skjer, er det inngått en avtale om årlige tilskudd til den lutherske menigheten i Murmansk. Tilskuddene formidles gjennom Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirke i Russlands hovedkontor i St. Petersburg.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530