Vinterstevnene og Sommerstevnene er de aktivitetene som synes best i Norges Samemisjons arbeid i Finnmark. Mindre møter, husbesøk og samtaler om enkeltmenneskets liv ruver kanskje ikke, men er likevel viktige.

Dem vi ikke kan møte ansikt til ansikt møter vi gjennom radiosendingene fra Radio DSF.

 

Predikantpraksis i Kautokeino

Studenter fra Fjellheim bibelskole i praksisperioder flere steder i Kautokeino kommune.

Møtevirksomhet i Indre Finnmark

En rekke møter har samlet folk under Guds Ord denne høsten.