Fra 1. januar 2015 ligger organisasjonens hovedkontor i Tromsø. Tromsø var byen der Samemisjonen ble stiftet i 1888, og nå er hovedkontoret kommet tilbake dit.

Fra 1925 til 2014 hadde Samemisjonen sitt hovedkontor på ulike adresser i Trondheim.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!

 

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530