Majavatn kapell var lenge et sentralt sted for Samemisjonens arbeid i det sørsamiske området. I dag eies kapellet av Grane kommune.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530