Bedehuset Elim på Drag i Tysfjord, er Samemisjonens faste punkt i det lulesamiske området. Her holdes det kristne møter til ulike tider gjennom året.

 

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530