Karasjok

I Karasjok har Samemisjonen studio for Radio DSF, Samemisjonens nisjeradio. Radioen er gjennomført tospråklig; nordsamisk og norsk.

I samme hus som radioens redaksjon har Samemisjonen også trivelige møtelokaler. Bygningen ligger på området til det tidligere DSF-anlegget, som huset Den samiske folkehøyskole fra 1949 til 2000. Anlegget er nå avhendet.

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530