Innlogging til Innsiden

Her logger du inn

Innlogging er for Samemisjonens medarbeidere. Du fr brukernavn og passord fra hovedkontoret.

Innsiden på Samemisjonen

Innsiden er internsidene for Samemisjonen. For å logge deg inn må du fylle inn brukernavn og passord i skjemaet i venstre spalte som oppgitt av Samemisjonen