Norges Samemisjons mediearbeid

Norges Samemisjons mediearbeid skjer på fire områder:

Radioarbeidet gjennom Radio DSF omfatter kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana, Nesseby, Vadsø og Honningsvåg.

Samenes Venn er magasinet vårt, som kommer med 8 nummer i året til alle som abonnerer.

Forlaget vårt heter Sami Varas og har gitt ut mange bøker om samiske emner. Noen av titlene er fremdeles tilgjengelige. Henvend deg til hovedkontoret@samemisjonen.no.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530