Sami Varas

På forlaget vårt, Sami Varas, har vi i årenes løp gitt ut en del samisk litteratur. Denne litteraturen er til salgs på hovedkontoret.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530