Radio DSF

Radio DSF sender daglig tospråklig nærradio i et område like stort som tre-fire sørnorske fylker.

Radio DSF er en kristen, tospråklig (samisk og norsk) nærradio for indre Finnmark. Radioen har også sendinger på finsk og russisk. Konsesjonsområdet er kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, Vadsø og Porsanger.

Sendetider og frekvenser finner du nettsidene til Radio DSF.

En viktig del av sendingen er programmet "Geaidno Biibala cada" eller "Veien gjennom Bibelen". Ellers sender radioen sangprogram, møter og gudstjenester, barneprogram, ønskekonsert og hilsener.

Radio DSF produserer også den samiske radioandakten for NRK SamiRadio.

Send epost til Radio DSF

 

Lytt til Radio DSF:

Karasjok: 104,5; 106,8
Kautokeino: 103,5
Tana: 106,3; 104,2; 104,9

Mandag – fredag kl. 0930 og 1800.
Søndag kl. 0930.