Velkommen til NSMs kretser

NSM har mange aktive kretser fra nord til sør i Norge. Gå til den aktuelle kretsen for å finne mer informasjon om kretsen og aktuelle nyheter for området.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!

Kontaktinfo

Norges Samemisjon
Killengreens gt. 7-11
Tromsø

Postboks 316,
9254 Tromsø

Tlf.:     +47 47 47 61 61
hovedkontoret@samemisjonen.no


Konto gaver: 3000.15.18530