Kretsene

NSM har mange kretser fra nord til sør i Norge. Gå til den aktuelle kretsen for å finne kontaktinformasjon og aktuelle nyheter for området.

Julesalget i Trondheim des. 2017
Julesalget i Trondheim des. 2017

Det som har båret arbeidet økonomisk i Norges Samemisjon, har i alle år vært trofaste foreninger og enkeltpersoner som har gitt jevnlig til misjonen. Men også offentlige møter, tilstelninger og lotterier har med sine kollekter og salgsinntekter vært verdifullt i innsamlingsarbeidet. Å gi av tid, midler og ressurser er en viktig tjeneste i Guds rike. Det trenger ikke være et slit. Gjennom dette arbeidet har mange fått oppleve gleden ved å dele, skape og bety noe for andre. Nye generasjoner må vekkes til ansvar i form av nød for ufrelste og glød for Kristus. Norges Samemisjon har bruk for deg!

 

Bildet øverst viser engasjerte kvinner under julesalget (julemessen) i Trondheim i desember i 2017. Mye fint håndarbeid "dekorerte" salgsbordene.

 

Bildet under viser forventningsfulle jenter under barneforeningen Vårsol sin basar i februar i 2018. Samemisjonen hilser velkommen flere slike foreninger, som kan ta opp arven etter dem som etterhvert legger ned sin vandringsstav!

Vårsol-basaren 2018. Foto: Ove Aksnes

 Fra Vårsol-basaren på Skodje jan. 2018