Finnmark krets

Arbeidet i Finnmark ble før sett på som et misjonsfelt der arbeidet ble mye styrt sørfra. Man fikk etterhvert det såkalte Finnmarksutvalget som gav råd om arbeidet. Landsstyret vedtok imidlertid i 2022 at arbeidet i Finnmark skal organiseres mye likt andre kretser. Dette som resultat av at det er startet flere foreninger som tar ansvar lokalt, også økonomisk. Finnmark krets utgjør sammen med Troms krets, Region Nord.

Samemisjonens arbeid i Finnmark består dessuten av stevner både vinter og sommer. I tillegg er det faste møter på en rekke steder i vestre, midtre/indre og østre Finnmark. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Misjonssekretæren for Finnmark, er kontaktperson for området.

Flere elementer »