Snart vinterstevne i Kautokeino

Hvert år innbyr Norges Samemisjon til samlinger i hjem, bedehus og kirke.

Bedehuskirka, Kautokeino
Bedehuskirka, Kautokeino

I år gjennomføres vinterstevnet i Kautokeino i perioden 10. - 25. februar. Bjarne Gustad og Vidar Nes Mygland er hovedtalere. Lokale predikanter og tolker er også i sving.

 

Det er et stort program som skal gjennomføres - på kirkestedet og rundt omkring i bygdene og grendene i kommunen. Kirker, bedehus og hjemmene tas i bruk for samlingene. 

 

Vi er takknemlige for at Guds ord fortsatt får lyde iblant oss og for alle frivillige som deltar i misjonsarbeidet.

 

Nedenfor ser du programmet. Følg med på lokale kunngjøringer, og vær oppmerksom på mulige endringer.

 

Kautokeino 10.-25. februar 2024
FEBRUAR:
Uke 7:
• Søndag 11.2.: Kautokeino Bedehuskirke: Møte kl.17:00.
• Søndag 11.2.: Máze kirke: Møte på Lillesalen kl.16:00.            
• Tirsdag13.2.: Stornes: Møte kl.19:00. 
• Onsdag 14.2. Kautokeino kirke: Møte kl. 18:00.
• Torsdag 15.2. Máze: Møte kl. 18:00. 
• Fredag 16.2:   Ávži: kl. 17:00.    
• Lørdag 17.2.: Mieron grendehus: Møte kl. 14:00.
• Søndag 18.2.: Kautokeino Bedehuskirke: Møte 18.2. dii. 17:00.

Uke 8:
• Tirsdag 20.2.: Máze kirke: Møte kl. 18:00.
• Onsdag 21.2.: Áidejávri: Møte kl. 17:00. 
• Onsdag 21.2.:   Bredbuktnes:                                                                                      
• Torsdag 22.2.:Soahtefielbmá: Møte kl. 18:00.
• Torsdag 22.2.: Økseidet: Møte kl. 18:00.           
• Fredag 23.2.:   Suohpatluohkká 5: Møte kl.18:00.
• Fredag 23.2:   Gártnetmaras 12: Møte kl.18:00.
• Lørdag 24.2.    Láhpoluoppal kapell: Møte kl.12:00.
• Lørdag 24.2.   Kautokeino Bedehuskirke: Møte kl. 17:00.
• Søndag 25.2.   Kautokeino kirke: Avslutningsgudstjeneste kl. 11:00.                       
• Søndag 25.2.: Máze kirke: Avslutningsgudstjeneste kl.11:00.

  • Publisert