Tana pinsemenighet støtter Lujávri-samene

På samenes nasjonaldag 6. februar ble det solgt samisk husflid fra Russland.

Tana pinsemenighet ledes av ekteparet Håvald og Anne-Christine Hansen. Familien har lenge vært ildsjeler i samarbeidet mellom samer i Norge og Russland. 

 

I anledning samenes nasjonaldag 6. februar hadde menigheten åpen kafé i sine lokaler sentralt ved Tana bru. Det var også en salgsbod der besøkende kunne kjøpe samisk håndarbeid fra Lujávri/Lovozero på Kola-halvøya.

 

Salget av husfliden fra Lujávri innbrakte 2 300 kroner, som er overført til Norges Samemisjon. Norges Samemisjon pløyer disse pengene tilbake til Olgas systue i Lujávri, som står bak produksjonen. Olgas systue er et humanitært tiltak på kristen grunn. Formålet er å gi yrkestrening til vanskeligstilte kvinner. Tiltaket drives som hjelp-til-selvhjelp.

 

Olgas systue er et av Samemisjonens eldste hjelpetiltak på Kola-halvøya. Det ble opprettet midt på 1990-tallet. Norges Samemisjon ønsker å fortsette å støtte og videreutvikle systua.

 

Tana pinsemenighet og ildsjelene der yter et betydelig bidrag ved å markedsføre og selge varene i Norge. Folk i menigheten opprettholder også nær personlig kontakt med samiske søstre og brødre på russisk side av grensa. Norges Samemisjon er svært takknemlig for dette samarbeidet.

  • Publisert