Heilage tre kongars fest i Bergen krins

På Vestlandet er det tradisjon for nyårsfest.

Heilage tre kongars fest er ei gamal kyrkjehøgtid. Mange stader i landet vert denne dagen framleis markert. I år slo Bergen krins saman si tradisjonelle nyårssamling med ein fest i høve heilage tre kongars dag. 

 

Laurdag 6. januar opna Tørvikbygd bedehus i Kvam sine dører for festlyden. Kvam herad i Hardanger er ei sentral bygd for Noregs Samemisjon. Trass i kulde og streng vinter fann gamle og nye samemisjonsvenner vegen før å høyre Guds ord, slå av ein prat og smake på jolematen. På festen var det òg song, spørjekonkurranse og misjonsinformasjon. Generalsekretær Torbjørn Bjorvatn tala. Nærradioen "Radio Folgefonn" gjorde opptak og intervju.

  • Publisert