"Brødre og søstre, velkommen fra daler og strender! ..."

"... Ja, vær velkommen til samværet, alle Guds venner! (...)" Dette var åpningssangen da forsamlingen satte seg stevne til 100-års jubiléet på Drag.

Stor oppslutning fra lokalsamfunnet på 100-årsfesten for Elim bedehus.
Stor oppslutning fra lokalsamfunnet på 100-årsfesten for Elim bedehus.

Godt fellesskap og opplevelse av samhørighet

Det er vanskelig å finne dekkende ord for den festglans som preget samværet på Elim bedehus lørdag 9. desember - da husets 100-årige historie skulle feires. Komitéen var noe pessimistisk med tanke på fremmøtet - det var jo cupfinale akkurat på samme tid, med selveste "lokallaget" Bodø Glimt i aksjon.

Men i det vakre og stille vinterværet, dukket det opp folk fra grend etter grend, og huset fyltes. Her kom representanter fra Den læstadianske forsamling, Den norske kirke og fra Árran - Lulesamisk senter. Fra ulike bygder som Drag og Hellandsberg kom mennesker som ville overvære begivenheten. Flere tok ordet da det ble gitt fritt. Arbeidet ved Elim, Margits Minne og Fredly ble minnet og reflektert over, av både samer og nordmenn. Og det var ikke frittt for at applausen lød etter flere av innslagene.

Også Elims åndelige betydning stod sentralt hele festen gjennom, og andakten ved Øyvind Fonn tok utgangspunkt i Salme 36, 10: "For hos deg er livets kilde". Og om de 12 kilder på stedet Elim i ørkenen, 2. Mos 15, 27.

 

Variert festprogram

Elims historie

Elims tidlige historie ble lest opp av Eva-Regine Okkels.Administarsjonssekretær Eva-Regine Okkels leste opp historien til oppstarten av Elim bedehus. Menighetssøster i Tysfjord og arbeider ved Fredly alders- og tuberkulosehjem, Erikka "Rikke" Eriksen var pådriver og står som grunnlegger av bedehuset. Kvindelige Misionsarbeidere, KMA, som drev Fredly fra 1911 - 1935 så etterhvert behovet for et offentlig samlingssted, til bruk for evangelisk arbeid, og da særlig søndagsskole. 25. desember 1925 ble huset tatt i bruk. En 100-års feiring i desember var derfor et rett valg av tidspunkt, ble det kommentert fra komitéen. Det ble også gitt glimt fra festen i 1977 da huset ble renovert og innviet på nytt, samt fra en juletrefest på 80-tallet. Se forøvrig mer om historien i kolonnen til høyre.

 

Tidsvitne vakte oppsikt

Øyvind Fonn arbeider til daglig som regionleder i Norges Samemisjon. Men koordinering av arbeidet i lulesamisk område hører også med i hans stilling. Fonn hadde bare dager før gjort et videointervju med en tidligere beboer ved Fredly barne

Bilde fra intervjuet av Arvid og Øyvind under intvjuet.

hjem. Arvid Hagen, f. Karlsen, som nå bor i Møre og Romsdal, forteller om oppveksten på Hellandsberg og Fredly, om arrangement og dugnad på Elim og om oppbyggingen av Margits Minne. Flere ga etterpå uttrykk for at dette var en unik beskrivelse av omsorgsarbeidet, grunnskoleopplæringen og misjonsarbeidet som var drevet av Norges Finnemisjonsselskap - Finnemisjonen - som det het den gangen.

 

Hilsninger

Både Hamarøy kommune, Den læstadianske forsamling, Tysfjord og Hamarøy menigheter i Dnk og Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter var inviterte til jubiléet. Fra Den læstadianske forsamling møtte blant annet kontaktperson Oddmund Paulsen. I sin gratulasjonshilsen fremholdt han betydningen av Elim i tidligere tider. Før de fikk sitt eget lokale, ble det holdt samlinger på Elim. Også i nyere tid, ved et større arrangement, ble Elim benyttet som tilleggslokale. Før det ble bygd kirke i bygda, ble mange døpt på Elim. Han kunne også minnes at folk hadde deltatt på Samemisjonens arrangement, og at holdningen har vært at man skulle ha respekt for hverandre. På vegne av Den læstadianske forsamling ble det overrakt en pengegave. Arnfinn Iversen tok i mot på vegne av Elim. (Arr.komitéen har senere kommet til at man kan kjøpe et vegg-lerret for gaven.)

 

Päivi Alanen bar frem hilsen på vegne av Tysfjord menighet og sokneprest RolfPäivi Alanen brakte hilsen fra Tysfjord og Hamarøy menighetsråd. Steffensen. Det ble først rettet en stor takk til ildsjelene som tar vare på huset idag, slik at det fortsatt kan være i aktivt bruk. Og lykkeønskninger ble uttalt for fremtiden. - Frem til Drag/Helland kirke ble reist i 1972, ble Elim også brukt som kirke når det ble avholdt gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger på denne siden av fjorden. Så vet vi at tidene forandrer seg. Folk møtes ikke på samme måte nå som før. Det merkes også her. I 100 år har Elim vært et viktig samlingssted, et sted der Guds ord forkynnes . Slik er det fortsatt. Må Gud fortsatt velsigne Elim og alle som går inn og ut av dørene her.

 

Fra Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter på Drag, møtte konstituert direktør Beate Ráhka-Knutsen. Hun var glad for å kunne delta på festen og overrakte en gave til Elim fra Árran. Det var det Salmenes Bok oversatt til lulesamisk, Sálmajgirjje. Under andakten ble det lest fra boka, ved en dem som hadde arbeidet mye med oversettelsen, og som også var tilstede på jubiléet, Kåre Tjihkkom. Boka fikk etter festen sin plassering på alterbordet fremme på podiet.

 

Også fra Norges Samemisjon ble det gitt en gave fra Elim. Gunnlaug Sandvik mottok gaven og pakket den ut. Den inneholdt et lite "bibliotek" med lulesamisk litteratur som besøkende kunne låne eller bruke under møtesamvær. Fonn sa blant annet: - Elim bedehus står plantet i et lulesamisk kjerneområde. Med denne gaven gir vi et signal om at lulesamisk språk, samers hjertespråk, er synlig her på Elim. De som vil lese og anvende samisk på Elim - skal finne støtte for det ved å låne ei bok fra denne hylla. 

Hylla ble straks hengt opp nede ved inngangen i møtesalen. 

 

Komitéen takket aller hjerteligst for hilsningene og gavene, og det ble uttrykt takk til kommunen som ordnet med kunngjøring av arrangementet på infoskjermer rundt om i butikker, kontorer og ulike lokaler.

 

God allsang

Foruten åpningssangen "Brødre og søstre, velkommen fra daler og strender", ble det sunget sanger som var enkle og gode å synge, som "Salige visshet: Jesus er min." Julesangen "Her kommer dine arme små" stod også på sangarket. Arvid Hagen hadde nemlig fortalt i intervjuet, at hver julaften sang barna på barnehjemmet denne sangen for de eldre som var kommet på "julebesøk" fra aldershjemmet, som lå like ved. Allsangen foregikk uten akkompagnement, bortsett fra enkelt gitarspill til "Han tek ikkje glansen av livet."

 

Takkehilsen fra Gunnlaug

Hun startet med å si at egentlig hadde hun ikke ord for det man hadde opplevd i kveld. Da Øyvind foreslo en jubileumsfest ut på høsten, så hun mørkt på det. Hun var ikke særlig i form akkurat da. - Og så ble det denne flotte forsamlingen og denne fine festen! Hun takket Eva som hadde hatt ansvaret for serveringen og Øyvind som hadde lagt opp programmet. - Hjertelig takk til dere som kom, og håper jeg får se dere snart igjen! 

  • Skrevet avØyvind Fonn
  • Publisert