Kretsene

Arbeidet i Samemisjonens kretser er viktig for organisasjonen. Arbeidet varierer fra krets til krets, og kalles gjerne organisasjonens støttevirksomhet. Det består hovedsaklig av forkynnelse av Guds Ord, foreningsarbeid, leirarbeid og ulike former for innsamling av midler til misjonsarbeidet.

Vårsol barneforening synger på vårbasaren på Skodje.
Vårsol barneforening synger på vårbasaren på Skodje.

Troms krets

Velkommen til Troms krets! Troms krets utgjør sammen med Finnmark krets, Region Nord.
Troms krets omfatter hele Troms fylke og nordlige og midtre del av Nordland fylke (tom. kommunene Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy. Kommunen sør for disse, tilhører Trøndelag krets).

Trøndelag krets

VELKOMMEN TIL TRØNDELAG KRETS!
Trøndelag krets ble stiftet 31. oktober i 1908. Misjonsarbeidet lokalt består av misjonsforeninger som møtes regelmessig, forkynnere som holder møter på forsamlingshus, norsk-samiske gudstjenester og besøkstjeneste m.m. Gjennom innsamlinger som kretslotteri, julemesse, kollekter o.l, skaffer kretsen midler som brukes i evangelisk og diakonalt arbeid blant samer i Norge og på Kolahalvøya. Ta kontakt om du ønsker møte på ditt hjemsted eller å gjøre noe for Norges Samemisjon!

Trøndelag krets omfatter Trøndelag fylke (unntatt tidl. Halsa kommune) samt området Indre Helgeland, og mesteparten av Ytre Helgeland. Konkret vil dette si at Rana, Nesna, Dønna og Hærøy er de nordligste kommunene i kretsen. (Resten av Nordland fylke hører til Troms krets.)

Trøndelag krets utgjør sammen med Østlandet krets, Region Midt- og Øst-Norge. Østlandet. Kretsene deler på en felles regionleder, men har foreløpig ikke noe organisert samarbeid.

Det sørsamiske området i Norge er stort sett sammenfallende med Trøndelag krets. Det sørligste sørsamiske reinbeitedistriktet ved Elgå og Valdalen hører forøvrig med til Østlandet.

Møre og Romsdal krets

Velkommen til Møre og Romsdal krets! Kretsen består av Møre og Romsdal fylke pluss tidlegare Halsa kommune (som no høyrer til Heim kommune og Trøndelag fylke). Distriktet Nordfjord i Vestland fylke høyrer også med. Alle desse fire gamle "fogderia", Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Nordfjord, har kvart sitt klare særpreg. Kretsen utgjer saman med Hordaland krets, Region Vest.

Når det gjeld besøk i bygdene, har vi i tillegg til kretsleiaren, også fritidsforkynnare som reiser og held møte. Ta kontakt om du ønskjer møte på din heimplass.

Hordaland krets

Velkommen til Hordaland krets!
Hordaland krets omfattar Hordaland, Sogn og Sunnfjord. Kretsen eig og driv leirstaden Fagertun. Hordaland krets og Møre og Romsdal krets utgjer Region Vest.
Nordlys Misjonssenter på Alsvik i Sandnes kommune. Furenesveien 285, 4308 Sandnes

Rogaland krets

Rogaland krets er en del av Region Sørvest som omfatter fylkene Rogaland og Agder.
Kretsen eier og driver Nordlys Misjonssenter, hvor vi hvert år arrangerer leirer, bibelhelger, møter, fester, utlodninger og andre arrangementer. Når senteret er ledig, brukes det mye til utleie.
Mer info om Nordlys finner du på lenger nede på denne siden; følg link til egen hjemmeside under Nordlys Misjonssenter.
Fra Akerselva i Oslo.

Østlandet krets

Velkommen til Østlandet krets!
Det forrige navnet var Oslo og Romerike krets, som var en sammenslåing mellom Romerike krets, stiftet i stiftet 31. juli 1916, og Oslo krets, stiftet i 1921. Kretsen består av fylkene Oslo, Innlandet, Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Østlandet krets danner sammen med Trøndelag krets, Region Midt- og Øst-Norge.

Agder krets

Velkommen til Sørlandet krets!
Sørlandet krets er en del av Region Sørvest i Norges Samemisjon som omfatter Rogaland og Agder.

Finnmark krets

Arbeidet i Finnmark ble før sett på som et misjonsfelt der arbeidet ble mye styrt sørfra. Man fikk etterhvert det såkalte Finnmarksutvalget som gav råd om arbeidet. Landsstyret vedtok imidlertid i 2022 at arbeidet i Finnmark skal organiseres mye likt andre kretser. Dette som resultat av at det er startet flere foreninger som tar ansvar lokalt, også økonomisk. Finnmark krets utgjør sammen med Troms krets, Region Nord.

Samemisjonens arbeid i Finnmark består dessuten av stevner både vinter og sommer. I tillegg er det faste møter på en rekke steder i vestre, midtre/indre og østre Finnmark. I dette fylket når vi også mange gjennom driften av Radio DSF. Misjonssekretæren for Finnmark, er kontaktperson for området.