Møre og Romsdal krets

Velkommen til Møre og Romsdal krets! Kretsen består av Møre og Romsdal fylke pluss tidlegare Halsa kommune (som no høyrer til Heim kommune og Trøndelag fylke). Distriktet Nordfjord i Vestland fylke høyrer også med. Alle desse fire gamle "fogderia", Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Nordfjord, har kvart sitt klare særpreg. Kretsen utgjer saman med Hordaland krets, Region Vest.

Når det gjeld besøk i bygdene, har vi i tillegg til kretsleiaren, også fritidsforkynnare som reiser og held møte. Ta kontakt om du ønskjer møte på din heimplass.

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.09.05.2022
Tingvoll kyrkje, også kalla Nordmørsdomen.

Vårmøte i kirkelige omgivelser

Det årvisse vårmøtet for Møre og Romsdal krets ble i år lagt til Tingvoll på Nordmøre. De nyansatte sekretærene Bjarne Gustad og hans kone Inger Anna Gaup Gustad, bosatt i Kautokeino, fikk et varmt møte med misjonsfolket på Møre.23.04.2022
Forsamlingen på Isfjorden bedehus.

Aksjonsveke på Møre med tre faste programinnslag

På slutten av oktober foregikk det en møteserie i Møre og Romsdal krets der tre faste ingredienser var på programmet alle samlingene: FORKYNNELSE - MISJONSINFO - MISJONSGAVE. Dette er uttalt fra ledelsen skal være et varemerke ved NSM sine møter.20.03.2022

- Ver eit berg for meg der eg kan bu, dit eg alltid kan gå!

Bedehusa våre er viktig kulturarv, men mest er dei naudsynte stasjonar der ein kan møte kristne sysken på veg til Himmelen. Klippen bedehus er som ein heim, og gjev ein føresmak på livet i den himmelske bustad. "Himmellengt" var eit av temaene då Kari-Laila og Ove Aksnes nyleg besøkte Fræna og Averøy.27.05.2019
Flere elementer »