Trøndelag krets

VELKOMMEN TIL TRØNDELAG KRETS!
Trøndelag krets ble stiftet 31. oktober i 1908. Misjonsarbeidet lokalt består av misjonsforeninger som møtes regelmessig, forkynnere som holder møter på forsamlingshus, norsk-samiske gudstjenester og besøkstjeneste m.m. Gjennom innsamlinger som kretslotteri, julemesse, kollekter o.l, skaffer kretsen midler som brukes i evangelisk og diakonalt arbeid blant samer i Norge og på Kolahalvøya. Ta kontakt om du ønsker møte på ditt hjemsted eller å gjøre noe for Norges Samemisjon!

Trøndelag krets omfatter Trøndelag fylke (unntatt tidl. Halsa kommune) samt området Indre Helgeland, og mesteparten av Ytre Helgeland. Konkret vil dette si at Rana, Nesna, Dønna og Hærøy er de nordligste kommunene i kretsen. (Resten av Nordland fylke hører til Troms krets.)

Trøndelag krets utgjør sammen med Østlandet krets, Region Midt- og Øst-Norge. Østlandet. Kretsene deler på en felles regionleder, men har foreløpig ikke noe organisert samarbeid.

Det sørsamiske området i Norge er stort sett sammenfallende med Trøndelag krets. Det sørligste sørsamiske reinbeitedistriktet ved Elgå og Valdalen hører forøvrig med til Østlandet.

Kretsårsmøte Trøndelag krets

fra

Lørdag 20. april 2024 - kl. 11:00
til
Søndag 21. april 2024 - kl. 15:00
VELKOMMEN til vårens storsamling med flott program over to dager!
Det blir mye sang og musikk ved Gunnar Ajer, og tekstrefleksjoner ved Ellen Ajer. Misjonsarbeider Øyvind Fonn bidrar også i programme
...|Les mer..

Lagre i kalender

 

 

  • Publisert
Ellen og Gunnar Ajer fra Lunde i Telemark deltar med sang, musikk og forkynnelse.

"Framtid og håp"

Det er mottoet for kretsårsmøtet i Trøndelag krets 20.-21. april. Da er misjonsinteresserte i Trøndelag krets samlet til kristent fellesskap og gode samtaler om misjonsarbeidet. Påmeldingsfrist er satt til tirsdag 16. april.11.04.2024
Tre nasjoner og tre bygg: Lavvoen, kirken Bergstaden Ziir og kultuhuset Storstuggu.

Raasten Rastah - grensetreff i Saepmie

Rasten Rastah er en sørsamisk kulturfestival som samler samer fra både Norge og Sverige. Navnet betyr "over grenser". Det var i år 12. gang at festivalen ble arrangert i Rørosområdet.09.10.2023
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.23.06.2023
Flere elementer »