Leirsteder, kapell og bedehus

Hei

Norges Samemisjon står som eier av to leirsteder og flere kapell. En oversikt finner du her.