Media

Norges Samemisjon ønsker å spille en viktig rolle i arbeidet med å formidle evangeliet til den samiske befolkning. Gjennom våre mediekanaler ønsker vi også å gi mennesker med interesse for misjon fortløpende informasjon om arbeidet på misjonsfeltene og i kretsene.

Samens Venn og Radio DSF

Våre to viktigste medier er bladet Samenes Venn og Radio DSF. Bladet utgis 5 nummer for året og legges også ut på NSMs hjemmeside. Lokalradioen kan lyttes til via FM-båndet, DAB og over Internett.

 

Nuorttanaste

Norges Samemisjon er medeier i stiftelsen bak det kristne og nordsamiske bladet Nuorttanaste. Bladet utgis i Karasjok med 11 nummer for året.

 

Norges Samemisjon på sosiale medier
Følg oss gjerne på www.facebook.com/Samemisjonen