Regionene

To og to kretser i Norges Samemisjon danner én region. Regionene har en regionleder som står for den daglige ledelse av arbeidet i de to kretsene. Hver krets har sitt eget styre og sitt lokale arbeid. Representanter fra kretsstyrene møtes ved behov til et regionstyremøte der samarbeid drøftes og erfaringer utveksles.

Regioninndelingen

Region Sør-Vest

Regionen består av Agder krets og Rogaland krets.

 

Region Vest

Regionen består av Hordaland krets og Møre og Romsdal krets.

 

Region Midt- og Øst-Norge

Regionen består av Trøndelag krets og Østlandet krets.

 

Region Nord

Regionen består av Troms krets og Finnmark krets.