Tips til jubileumsinnsamlingen

Her følger noen forslag til hvordan man i jubileumsåret kan sette et ekstra fokus på Samemisjonens arbeid. Lykke til!

- Markering på det lokale bedehuset eller i foreningen/forsamlingen hvor du hører hjemme

- Søke lokalmenigheten om kirkeoffer til Samemisjonen.

- Jubuleumsmarkering for hele kretsen

- Loppemarked og auksjon

- Misjonbsløp for ungdom

- Misjonsprosjekt

- Julemesse

- Lotteri

- Basar

  • Publisert