Vårt arbeid

Norges Samemisjon driver både med indre- og ytremisjon. Vårt fokusområder i vår virksomhet er: arbeidet i de samiske områdene i Norge og på Kola i Russland som hovedarbeidsfelt, samt arbeidet i kretsene og foreningene. Vi kan også kategorisere arbeidet innenfor forkynnelse, diakoni og bistand. Og til slutt kan en også beskrive vårt arbeid som både støttevirksomhet - arbeidet i kretsene, innsamling av midler og forbønn - og utøvende virksomhet - det vi gjør i møte med samer, russere og nordmenn.
Les mer ved å søke informasjon om de ulike områder og kretser.