Avgjørende for Kola-arbeidet

Februar vil gi viktige svar for Samemisjonens virke i Russland.

Vår samarbeidskirke i Russland ønsker at Norges Samemisjon skal utvide sin virksomhet der. Både landsmøtet og landsstyret i Norges Samemisjon støtter det.

 

Nå gjenstår to store spenningsmoment. Det ene er bank. Norges Samemisjon har åpnet en kanal gjennom en av de få bankene i Russland som ikke er rammet av de internasjonale sanksjonene. Så lenge denne kanalen er åpen, kan Norges Samemisjon overføre penger til våre hjelpetiltak trygt, enkelt og lovlig.

 

Det andre spenningsmomentet er visum. Hvis Norges Samemisjon får lov til å hente sine visum på det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, kan misjonen fortsette å sende over predikanter, prosjektmedarbeidere og misjonsvenner. 

  

Uten disse to forutsetningene - bank og visum - blir det vanskelig å videreføre Kola-satsingen i samme omfang som før. Mye taler for at svarene kommer i februar. Da kan vi vente svar på om bankkanalen fungerer som tenkt. Da håper vi også å få svar på visum-spørsmålet.

 

BILDE: Prest Aleksander Voltsjok i Murmansk kneler ved alteret.

  • Publisert