Gode nyheter fra Lujávri

I løpet av jula kom det flere gode nyheter fra de samiske områdene i Russland.

Teksten er oppdatert per 4. januar

 

Sanksjoner og strenge regler gjør det vanskelig for Norges Samemisjon å virke i Russland. I desember lyktes det likevel å gi noe hjelp til trengende familier på Kola-halvøya.

 

Gjennom lokale medhjelpere organiserte Svetlana Sedneva (bildet) utdeling av fjorten større matpakker i byen Revda i Lujávri kommune. Svetlana har i 20 år arbeidet for Norges Samemisjon på Kola-halvøya i Russland. Hun er selv fra bygda Lujávri (Lovozero) og av sameslekt. Den norske foreninga "Kola-samarbeidet" med tyngdepunkt i Agder sørget for at ti vanskeligstilte familier i Lujávri fikk matvarer til jul. Kristne samer i bygda stod for innkjøp og utdeling.

 

Den andre gode nyheten er at Ivan Demko fra Lujávri er tatt opp som student på det teologiske seminaret i Koltusji utenfor Sankt Petersburg. Dette er utdanningssenteret til den ingemanlandske evangelisk-lutherske kirka (ELCI) i Russland. Ivan Demko er same og leder for den lutherske husmenigheten i Lujávri. Å være student medfører kveldsstudier og enkelte helgesamlinger i Koltusji. Det er stort at en russisk same velger å utdanne seg til kateket eller prest. Kanskje er dette en frukt av Samemisjonens arbeid på Kola-halvøya de siste 30 årene. Må Herren vise Ivan Demko, ELCI-kirka og Norges Samemisjon hvor veien går videre!

 

Vi har også fått beskjed om at prest Aleksander Voltsjok i Murmansk i løpet av januar skal besøke de lutherske husmenighetene i Revda og Kandalaksja. Til tross for et hardt klima, store avstander og pengemangel vokser ledere fram, Ordet forkynnes og kristne kommer sammen i de samiske områdene i Russland.

 

PÅ BILDET: Svetlana Sedneva. FOTOGRAF: Øyvind Fonn

  • Publisert