Visum til Russland lar vente på seg

Første mulighet for prekentur til Kola-halvøya er februar.

I dag kom det beskjed fra prest Aleksander Voltsjok at migrasjonskontoret i Murmansk først kan ta imot nye søknader etter den ortodokse julefeiringa, dvs. etter 10. januar. Dermed kan det tidligst bli predikantbesøk fra Norge i februar.
 
Den ingermanlandske evangelisk-lutherske menigheten i Murmansk har for tida store økonomiske vanskeligheter. Menigheten ligger etter med lønnsutbetalinger. De har også fått beskjed fra myndighetene at kirkebygget ikke er godkjent for gudstjenester så lenge bygget ikke er formelt ferdigstilt. Menigheten har ingen penger selv til å avslutte byggeprosjektet, og hovedkontoret i Sankt Petersburg har heller ikke råd til å dekke kostnadene til ferdigstillelse.
 
Dersom vanskene fortsetter, er det fare for at den evangelisk-lutherske menigheten i Murmansk (ELCI-M) kan miste både kirkebygg og prest. Norges Samemisjon sliter selv med store underskudd og har små muligheter til å hjelpe.
 
Dessuten er Norges Samemisjon først og fremst innrettet mot den samiske befolkningen på Kola-halvøya. Siden 1990-årene har likevel menigheten i Murmansk og prest Aleksander Voltsjok vært en sentral partner i Samemisjonens Kola-arbeid. Det er fortsatt Aleksander Voltsjok som ordner formelle innbydelser til predikanter fra Norge, Sverige og Finland. Per i dag er Norges Samemisjon avhengige av Murmansk-menigheten og presten der for å få utstedt offisielt religiøst visum til Russland, noe som gir mulighet til å forkynne Guds ord.
 
Det er vanskelige tider i Russland, i Kola-arbeidet og i verden. Den lutherske presten Aleksander Voltsjok i Murmansk sendte i dag følgende hilsen til misjonsvenner i Norge: "Julehøytiden er spesielt viktig nå. Den bærer bud om håp og tro, om at Herren ikke har forlatt verden og ikke overlatt oss til oss selv. Hvor mørkt det enn måtte synes, og i alle vanskeligheter, så har vi Herren. Jesu fødsel, som vi nå skal feire, gir oss trøst og håp."
  • Publisert